Dabiya

jangu

Dabiya

Akkitaal yidde, nyalaumare kala go`ofuu.: "dabiya" in Fula dabiya Fula nom.1 dabiya makko Indefini

Hautirdum

jangu

Hautirdum

Add "hautirdum" in Fula to your vocabulary. hautirdum, nom.1 /-tutirdum/ Examples of hautirdum Ind

Nyamfowa 3:11

jangu

Nyamfowa 3:11

Ɗi yiddia Jaumirawo ngogaku. #jaumirawo #yiddi #ngogaku

"Wulomei - Omanye Aba" Bako Ma'Ana

jangu

"Wulomei - Omanye Aba" Bako Ma'Ana

Anduki "Wulomei - Omanye Aba". Ko "Wulomei - Omanye Aba" gimol. Ko gimol o bako demgal o gadangbe. M

Sandton City: Yahuki Yeso Moƴƴo

jangu

Sandton City: Yahuki Yeso Moƴƴo

Zartunki Mahaadumi men chaka soduki. Ko chaka soduki o bako innɗe o Sandton City. Hatoi(toye)?: San

"Master Kg - Jerusalema" Bako Ma'Ana

jangu

"Master Kg - Jerusalema" Bako Ma'Ana

Anduki "Master KG - Jerusalema". Ko "Jerusalema" gimol. Ko gimol o bako demgal o Zulu. Ma'Ana Ɗi don

Ko Johannesburg njode jam?

jangu

Ko Johannesburg njode jam?

Zartunki : Ɗɛn ngngedama men johannesburg nder. Ɗɛn ngnanugoa men njode jam. Moijo?: Johannesburg b

Andal

jangu

Andal

Add "andal" in Fula to your vocabulary. andal, nom /andal/ Examples of andal Definite article: and

Kuugal Johannesburg Nder

jangu

Kuugal Johannesburg Nder

Zartunki Ɗi ngngedama himbe Johannesburg nder. Moijo?: Johannesburg bako himbe o. Ndei?: Alarba. Si