Nbai - Gari Soakings

jangu

Nbai - Gari Soakings

Ko Gari Soakings nbai bako namri. Ɗo haajea a .... nbai nyembab ndiyam kosam kantu lam-ɗam

Maroori - Jollof

jangu

Maroori - Jollof

Ko Jollof maroori bako namri. Ɗo haajea a .... maroori tumatur tattasei lam-ɗam albasa kusel

Maroori - Waakye

jangu

Maroori - Waakye

Ko Waakye maroori bako namri. Ɗɛn ngyiddia men Waakye. Ɗɛn nghaajea men .... maroori nyebbere tu