Nyamfowa 3:8

jangu

Nyamfowa 3:8

Ɗi dokkala faamu chusal. #faamu #dokkal #chusal

Nyamfowa 3:11

jangu

Nyamfowa 3:11

Jaudum wadu kuugal maa. #wadu #jaudum #maa #kuugal

Nyamfowa 2:7

jangu

Nyamfowa 2:7

Ko kulgol bako ndartotiral o njodejam. #ndartotiral #kulgol #njodejam

Nyamfowa 3:9

jangu

Nyamfowa 3:9

Tefuki yahuki yeeso. #tefuki #yahuki yeeso

Nyamfowa 3:7

jangu

Nyamfowa 3:7

Hande, mararat mi muyal. #hande #mi #marar #muyal

Nyamfowa 3:11

jangu

Nyamfowa 3:11

Ɗi yiddia Jaumirawo ngogaku. #jaumirawo #yiddi #ngogaku

Nyamfowa 3:10

jangu

Nyamfowa 3:10

Ɗi ngwi`ua ɓe: wadukiat neddo fere yahuki yeeso. Hii-hi, wadukiat a yahuki yeeso. #ɓe #wi`u #neddo