Ngeccital Ngedam: Arthur Kuuku Emmanuel Lennox

jangu

Ngeccital Ngedam: Arthur Kuuku Emmanuel Lennox

Ngeccital Ngedam Wonui Arthur Lennox bako nyande da'nyode neddo o Alarba. Seeɗto 25, 1979. Wonui sa