fie.nipa, Aset. Siilto 3, 2016

Pular Numbers Zero To 20

Fula: Count From Zero To Twenty0Pular
0fuy


1-10 • 1 - go’o
 • 2 - ɗiɗi
 • 3 - tati
 • 4 - nay
 • 5 - jowi
 • 6 - jeego
 • 7 - jeeɗiɗi
 • 8 - jeetati
 • 9 - jeenay
 • 10 - sappo

11-20 • 11 - sappo e go'o
 • 12 - sappo e ɗiɗi
 • 13 - sappo e tati
 • 14 - sappo e nay
 • 15 - sappo e jowi
 • 16 - sappo e jeego
 • 17 - sappo e jeeɗiɗi
 • 18 - sappo e jeetati
 • 19 - sappo e jeenay
 • 20 - nogay


Get the bilingual activity book for children:


Patakewol | Facebook